Постоянные читатели

четверг, 22 сентября 2011 г.

Морозко Злата,6 месяцев.Необходима срочная помощь!!!

Złoty Frost, 6 mesyatsev.Neobhodima pilną pomoc!


Golden Frost, 6 mesyatsev.Neobhodima urgent help!созданы кошельки веб-мани 


Z207471220665
R611320963080


Реквизиты банка 


Ф-Л АК СБ РФ ОАО БОЛОГОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1921
ИНН 7707083893
БИК 042809679
КПП 690702001
КОР СЧ 30101810700000000679
Р С 47422810163109902001
АДРЕС Г. БОЛОГОЕ ПЛ. ЛЕНИНАПоступления
17.09.2011 - 700р.00к - с банковской карты, мужчина уточнял дошли ли, но назваться отказался.
Билайн
20.09.2011 16.54 - 100р.
21.09.2011 00.36 - 1000р.
21.09.2011 13.14 - 564р.60к
21.09.2011 15:?? 350 руб на карту - верующая не назвалась


Спасибо всем за поддержку!
Златушка покашливает, наверное вчера в машине продуло, я вызвала на дом педиатра. Надеюсь ничего серьёзного.
Из фонда Добрые Сердца пока не перезвонили.
Из Берлина ответили, что счёт-справка уже на оформлении, но это займёт какое-то время.http://ahr0ccuzqsuyriuyrnd3dy5wbgf5y2fzdc5ydsuyrnzpzxclmkyxnjuxntizjtjgzti4zgzlnmnhzdu5nddiyzg4odriyja5nte2zmmwndm0yzbkogyynnbs/


Portfele stworzył internetową-mani

Z207471220665
R611320963080

dane bankowe

ODDZIAŁ AK SB RF Bologovsky ODDZIAŁ  1921
INN 7707083893
BIC 042809679
CAT 690702001
BCD SCH 30101810700000000679
R S 47422810163109902001
ADRES okrętów podwodnych Bologoe. Lenin

dochód
17.09.2011 - 700r.00k - za pomocą karty kredytowej, bardziej precyzyjneczłowiek tam dostał, ale odmówił nazwę.
linia powietrzna
20.09.2011 16.54 - 100R.
21.09.2011 00.36 - 1000R.
21.09.2011 13:14 - 564r.60k
21.09.2011 15:? 350 rubli w grę - nie nazywa się wierzącym

Dziękujemy wszystkim za wsparcie!
Kaszel Zlatushka, na przykład w samochodzie pękła wczoraj, zadzwoniłam dolekarza domu. Mam nadzieję, że nic poważnego.
Dobre serce z funduszu nie oddzwonił.
Z Berlina powiedział, że konta już informacji w projekcie, ale to zajmie trochę czasu.


Wallets created a web-mani

Z207471220665
R611320963080

Bank details

BRANCH AK SB RF of Bologovsky BRANCH  1921
INN 7707083893
BIC 042809679
CAT 690702001
BCD SCH 30101810700000000679
R S 47422810163109902001
ADDRESS Bologoe submarines. LENIN

income
09/17/2011 - 700r.00k - with a credit card, more precise the man got there, butrefused to name.
Beeline
20.09.2011 16.54 - 100R.
09.21.2011 00.36 - 1000r.
09/21/2011 13:14 - 564r.60k
09/21/2011 15:? 350 rubles at stake - not called a believer

Thank you all for your support!
Zlatushka coughs, perhaps in a car blew yesterday, I called the house physician. I hope nothing serious.
Good Heart from the fund has not called back.
From Berlin said that the account-information already in the design, but it will takesome time.

Комментариев нет:

Отправить комментарий